ACELL + PRP

Acell + PRP 10 yıldır Amerika’da, 3 yıldır da Goldenhillmedicalpoint’de uygulanan özel bir tedavi yöntemidir. ACell + PRP, tüm saç sorunlarının tedavisinde kullanılır. Hücreler arası bağlantıyı sağlayan ekstraselüler matriks, vitaminler, ilaç ve PRP kombinasyonundan oluşan özel bir formüldür.

Bu tedavi yöntemi iki farklı konuda kullanılır. Saç ekimi tedavisinde, tedavi amaçlı uygulanır. İkinci olarak da ekim sonrasında hem ekilen hem de mevcut saçı güçlendirmek amacıyla Acell + PRP’ ye başvurulur.

Acell+PRP nasıl uygulanır?

Ekim sırasında halk arasında “aşı” diye bilinen bir yöntemle hastadan işlem sırasında kanı alınır. Alınan kan santrifüj edilir. Böylelikle kanından PRP denilen trombositten zengin plazma elde edilir. Plazmaya, Amerika’dan gelen “magic powder” denen “acell tozu” ilave edilir. Bu şekilde hastanın kendisine ait aşı elde edilmiş olur. Bu yöntemle kanda var olan kök hücre ve büyüme faktörleri aktive edilir. İyileşme ve doku üretimi hızlandırılır.

Acell + PRP lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir. Tek bir seans olarak enjeksiyon ve “microneedle” cihazı ile uygulama gerçekleştirilir. Hazırlanan formül foliküler kök hücreleri aktive ederek tedaviyi başlatır. PRP’den yani kişinin kendi kanından gelen kök hücre ve büyüme faktörlerini de aktive ederek tedavinin sonuç vermesini hızlandırır. Aktifleşen kök hücreler etrafındaki sağlam dokuyu taklit edip modelleme sistemiyle çalışır. Bunun sonucu olarak da saçlar etrafındaki sağlıklı folikülleri modelleyerek yayılır. Var olan foliküller de daha sağlıklı ve güçlü hale gelir.

ACell + PRP ile PRP arasındaki farklar nelerdir?

PRP hastanın kendi kanından elde edilen, trombositten zengin sarı kısmıdır. ACell + PRP tedavisi ise birçok materyalin -buna PRP de dahil- kombinasyon tedavisidir. İçinde ekstraselüler matriks, PRP, vitaminler ve saç tedavisine yardımcı olan birkaç materyal vardır.

Acell+PRP uygulamasının yararları nelerdir?

Bu uygulama sayesinde donör bölge daha hızlı iyileşir ve çok daha az bir şekilde iz kalır. Donör bölgede ACell + PRP uygulanmayan vakalara göre değerlendirildiğinde donör bölgede saç yoğunluğunda artış gözlenir. Ekim yapılan bölgede ekilenden daha fazla saç çıkmasını sağlar. Daha kaliteli ve güçlü ekim saçları elde edilir.

Saç ekimi dışında uygulandığı alanlar da var mıdır?

Acell’in saç ekiminden başka kullanıldığı yerler vardır. Saç tedavisinde dökülmeyi yavaşlatmak ve durdurmak, mevcut saçın kalitesini artırmak için Acell tek başına kullanılır. Bu şekilde tedavi amaçlı kullanıldığında tek seans uygulama ile istenen sonucu almak mümkündür.